Gezond werken bij beeldschermwerk

 

Bijna 4 op de 10 medewerkers werkten tenminste 6 uur per dag met een beeldscherm. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de 15e Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, een jaarlijks onderzoek dat in 2019 werd uitgevoerd onder ruim 58 duizend medewerkers van 15 tot 75 jaar (bron: CBS). Iedereen weet inmiddels ook wel dat beeldschermwerk een verhoogde kans geeft op klachten aan arm, nek, schouders of rug. Dit vanwege de intensief, repeterende werkzaamheden.  Een goed ingerichte, veilige werkplek en gezonde werkgewoonten verhogen de productiviteit, terwijl het klachten en daarmee de kans op verzuim vermindert. Wij helpen hierbij door middel van…

 

…Individueel werkplekonderzoek

Tijdens het individuele werkplekonderzoek richten wij ons op de persoonlijke werkomgeving van de medewerker. We kijken naar verschillende factoren zoals omgeving, werkplekinrichting, werkhouding en bewegingsgedrag. Uw medewerker leert zelf klachten voorkomen of verminderen. Het is een waardevolle investering voor uw organisatie. Het onderzoek bevat de volgende onderdelen:
 

  • Werkplekanalyse en het zelf leren ergonomisch instellen van de werkplek
  • Advies over  werkplekaanpassingen en eventueel gebruik van hulpmiddelen
  • Houding- en bewegingsanalyse
  • Advies en oefeningen over een gunstige werkhouding 
  • Advies over gezonde werkgewoonten zoals afwisselen van taken en creëren van herstelmomenten
  • Rapportage met een advies.

 

…Training gezond werken bij beeldschermwerk

De training gezond werken bij beeldschermwerk is een praktische training. Naast de elementen uit het werkplekonderzoek wordt dieper ingegaan op het bewust worden van het houding- en bewegingsgedrag van de medewerkers en de invloed hiervan op hun lichaam. Zij leren over de balans tussen belasting en belastbaarheid, risicovolle belasting te voorkomen en ergonomische knelpunten herkennen. We leren medewerkers oefeningen en vaardigheden om een ontspannen houding aan te nemen en de fysieke belasting te verlagen door het creëren van herstelmomenten. De meerwaarde van een training is dat medewerkers gezamenlijk kijken naar knelpunten en oplossingen. Zij leren van elkaar en kunnen elkaar stimuleren en scherp houden tijdens het werk.

 

 

      werkhoudingplus Thuis werken      

 

 

 

links