Gezond werken en fysieke belasting

 

Medewerkers die op hun werkplek te maken krijgen met fysieke belasting, hebben een groot risico op het ontstaan van klachten, bijvoorbeeld rug- of nekklachten. Met verminderde productiviteit of misschien zelfs uitval als gevolg. Voorkom dit door op tijd in te grijpen. Wij helpen daarbij door middel van…

…Individueel werkplekonderzoek

Tijdens het individuele werkplekonderzoek richten we ons op de persoonlijke werkomgeving van de medewerker. We kijken naar verschillende factoren zoals omgeving, werkplekinrichting, werkhouding en bewegingsgedrag . Uw medewerker leert zelf klachten voorkomen of verminderen. Het is een waardevolle investering voor uw organisatie. Het onderzoek bevat de volgende onderdelen:

  • Werkplekanalyse en het ergonomisch instellen van de werkplek
  • Advies over  werkplekaanpassingen en het gebruik van hulpmiddelen
  • Houding- en bewegingsanalyse
  • Advies en oefeningen over gunstige werkhouding 
  • Advies over gezonde werkgewoonten zoals afwisselen van taken en creëren van herstelmomenten
  • Rapportage met een advies.
     

…Training gezond werken en fysieke belasting

De training omvat alle elementen van het werkplekonderzoek. In groepsverband wordt dieper ingegaan op het bewust worden van de factoren die van invloed zijn op de belastbaarheid, het ontstaan van klachten en het voorkomen hiervan tijdens de werkzaamheden. We bieden inzicht in de oorzaken van lichamelijk belasting. Ook maken we medewerkers bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en rol in het voorkomen of verminderen van klachten. De training is vooral praktisch. Medewerkers leren oefeningen en vaardigheden om een gunstige werkhouding aan te nemen en belasting te verminderen. De meerwaarde van een training is dat de medewerkers gezamenlijk kijken naar knelpunten en oplossingen. Zij leren van elkaar en kunnen elkaar stimuleren en scherp houden tijdens het werk.

 

 

      werkhoudingplus Thuis werken      

 

 

 

links